Pasjonat z wykrywaczem odnalazł niezwykłe starożytne cmentarzysko, na którym odkryto już wiele niezwykłych artefaktów. Jak informuje Lubelski WKZ badania w tym miejscu mają być wciąż kontynuowane.

W powiecie radzyńskim, w zakolu rzeki Tyśmienicy, leży miejscowość Czemierniki. Znana jest przede wszystkim z powodu znajdującego się w jej wschodniej części późnorenesansowego dworu otoczonego fortyfikacjami bastionowymi, wykonanymi w formie starowłoskiego „palazzo in fortezza”.

Wieś Czemierniki powstała prawdopodobnie w latach 1253 – 1325. Jednak osadnictwo na jej obszarze oraz na terenach z nią sąsiadujących jest znacznie starsze. Już w XIX wieku Józef Przyborowski, profesor Szkoły Głównej Warszawskiej zajmujący się m.in. archeologią, pisał: „Okolica czemiernicka jest bez wątpienia najważniejszą pod względem archeologicznym miejscowością nad Tyśmienicą; widocznie była tutaj w czasach przedhistorycznych jedna ze znaczniejszych osad.”

Autor „Wycieczek archeologicznych nad Tyśmienicę” zwrócił szczególną uwagę na znajdujące się niedaleko Czemiernik grodzisko w Niewęgłoszu. Na wydmowych terenach (zwanych „poświętnem”), ciągnących się pomiędzy Czemiernikami a Lichtami, Józef Przyborowski zlokalizował trzy stanowiska określone przez niego jako cmentarze – żalniki. Z ich powierzchni zebrał fragmenty ceramiki oraz dużą ilość krzemiennych narzędzi (w tym 20 grocików). Wycieczki archeologiczne prowadzone przez J. Przyborowskiego odbywały się w ostatniej ćwierci XIX w. Z tego względu oczywiste było, że obecność zabytków metalowych odnotowywano w minimalnych ilościach. Mimo to badacz trafił na przedmioty określane przez niego jako żelazne nożyki sierpikowate. Wspominał również: „inne wyroby żelazne jako też i brązowe znajdowały się tutaj w połamanych kawałkach…”.

Na przestrzeni ostatnich lat wyjątkowe bogactwo w zabytki archeologiczne tych terenów, potwierdzają przypadkowe znaleziska zgłaszane do urzędu konserwatorskiego. Do takich odkryć zaliczyć należy m.in. egzemplarz sztyletu z epoki brązu, który można oglądać w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, czy też nagolennicę wykonaną z brązu będącą właśnie w opracowaniu wykonywanym przez dr Elżbietę Kłosińską z UMCS w Lublinie.

Stosunkowo niedawno w okolicy Czemiernik prowadzono, w oparciu o pozwolenie LWKZ, poszukiwania z użyciem wykrywacza metali. Poszukiwania prowadził m.in. pan Andrzej Bodziak, mieszkaniec Czemiernik, osoba mocno zaangażowana w odkrywanie i dokumentowanie historii tej miejscowości.

W wyniku tychże poszukiwań zlokalizowano miejsce występowania znacznej ilości zabytków metalowych, głównie w postaci zapinek – fibul. Oględziny przeprowadzone przez archeologa z urzędu konserwatorskiego, potwierdziły dodatkowo obecność w tym miejscu ceramiki pradziejowej. Znaleziono również srebrną rzymską monetę „silikwa”, która została wybita za cesarza Konstancjusza Gallusa władającego w latach 351-354 n.e.

Zdjęcia: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Z uwagi na wagę odkrycia do współpracy z panem Andrzejem Bodziakiem zaangażowany został archeolog Marcin Piotrowski, który pomógł m.in. wykonać planigrafię zabytków. Na podstawie oględzin oraz wstępnej analizy znalezisk uznano, że w miejscu tym w funkcjonowało cmentarzysko kultury przeworskiej.

Kolejnym działaniem planowanym na jego obszarze będzie przeprowadzenie, przy udziale odkrywcy, nieinwazyjnych badań archeologicznych, które być może pozwolą na lokalizację obiektów ziemnych i będą wstępem do badań wykopaliskowych. Badania nieinwazyjne planowane są również w miejscach poprzednich odkryć.

Najlepsze i najtańsze wykrywacze metalu na początek jak i dla profesjonalisty!

Pewne wykrywacze z najwyższej półki dla początkujących i zaawansowanych… do tego sprzęt do kopaniakoszulkiKUBKImonety i wiele innych – zapraszamy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj proszę swój komentarz!
Tutaj wpisz swoje imię

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.