Regulamin

Regulamin portalu internetowego
I. Definicje
Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma

Zwiadowca Historii Bartłomiej Stój
NIP: 685 218 66 88
Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.zwiadowcahistorii.pl
Użytkownik Serwisu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane,zdjęcia, wpisy, filmy udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Udostępnianie materiałów, komentowanie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
II Warunki korzystania z serwisu

 1. Strona Zwiadowca Historii jest Serwisem Informacyjnym i służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.
 3. Komentowanie, przesyłanie materiałów w formie zdjęć, wideo, artykułów w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
 4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.
 5. Procedura komentarzy oraz przesyłania materiałów następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu.
 6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
  dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia
  wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
 8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie https://www.zwiadowcahistorii.pl/polityka-prywatnosci/
 9. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW, wydawnictw, czasopism konkurencyjnych jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec portalu https://www.zwiadowcahistorii.pl
 10. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:
  wypowiedzi naruszają prawo prasowe
  wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www.
  Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie
  Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora

11.Zabronione jest wysyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej

 1. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym.
  Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który nie stosuje się do Regulaminu.
 3. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.
  III Usługi oferowane w Serwisie
 4. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.
 5. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:
  dodawanie zdjęć, wpisów, wideo, komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami.
 6. Usługi płatne to w szczególności:
  „Produkty” – udostępnienie miejsca w Serwisie na dodanie przez Użytkowników własnych produktów z opisem i zdjęciami bezpośrednio linkujących do ich stron, produktów, lub Wydzielone miejsca reklamowe.

Reklamy zamieszczane na portalu.

 1. W celu rozpoczęcia świadczenia usług płatnych Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę. W tym celu użytkownik skontaktuje się z Administratorem korzystając z adresu mailowego kontakt@zwiadowcahistorii.pl
  IV. Postanowienia końcowe
  Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie https//zwiadowcahistorii.pl/regulamin
  O fakcie zmian użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość w serwisie, lub wiadomość e-mail.