Rozpoczęto badania dworów na terenach pogranicza Mazowsza i Podlasia

Badania geofizyczne założeń dworskich na terenie wsi Miedzna fot. Gpr24.com.pl

Rozpoczęto prace w ramach projektu „Badania nad kulturą materialną dworów nowożytnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia”, prowadzonego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Planowane badania mają na celu rozpoznanie stanu zachowania dawnych założeń dworskich.

Kierownik projektu – dr Magdalena Żurek, zaprosiła do współpracy GPR24.com.pl przy planowanych działaniach prowadzących do zadokumentowania pozostałości po dawnych rezydencjach ziemiańskich. Prace badawcze mają objąć wybrane miejsca na styku Mazowsza i Podlasia. Głównym celem prac jest rozpoznanie stanu zachowania rezydencji dworskich i uzyskanie nowych informacji przy zastosowaniu nowych technologii – w tym również geofizyki.

Tablica informująca o historii wsi Miedzna fot. Gpr24.com.pl

Pierwszy etap badań prowadzony będzie w miejscowości Miedzna na terenie dawnego dworu warownego. Pierwsze informacje o osadnictwie z okresu średniowiecza pochodzą z XIV w. i związane są z dawnym grodem. Następnie miejsce to zostało zagospodarowane w nowy sposób i już w 1531 r. założono Miedzną. Miasto prywatne zostało ulokowane na prawie magdeburskim, ten przywilej otrzymało od samego Zygmunta I.

W roku 1631 Miedzna wyznaczona została na miejsce odbywania sądów ziemskich w Ziemi drohickiej, prawo to następnie potwierdzono w 1673 roku. Pierwszym właścicielem miasta Miedzna był Jan Wodyński. W XVII w. na miejscu dawnego grodu wzniesiono dwór o charakterze obronnym. Całość nowej ziemiańskiej budowli wykorzystywała warowność dawnych wałów ziemnych. Dwór obronny należał do rodziny Butlerów, która przejęła okoliczne ziemie. Założenie dworskie przetrwało do roku 1852. Obecnie po dawnym dworze pozostały jedynie fundamenty.

Ruiny dawnego dworu na terenie wsi Miedzna fot. Gpr24.com.pl

Praca podjęte przez IA UKSW mają na celu zadokumentowanie obecnego stanu zachowania, pozyskanie nowych informacji architektonicznych (przy zastosowaniu georadaru) oraz zebraniu możliwie największej liczby informacji o dawnym założeniu ziemiańskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj proszę swój komentarz!
Tutaj wpisz swoje imię

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.