Wielokulturowe stanowisko i poszukiwacze 'w służbie historii’- czyli badania pod Hrubieszowem

0
Jeden z szkieletów odkryty w trakcie ratowniczych badań archeologicznych pod Hrubieszowem fot. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Sezon ratowniczych badań archeologicznych w okolicach Hrubieszowa zakończony, dlatego warto podsumować okres ponad 2 miesięcy prac wykopaliskowych, przy okazji których członkowie Stowarzyszenie Lubelskiej Grupy Poszukiwaczy nawiązali współpracę z archeologami reprezentującymi hrubieszowskie Muzeum im. ks. Stanisława Staszica oraz Instytut Archeologii UMCS w Lublinie. Przeczytajcie o wynikach tej współpracy!

Gmina Hrubieszów to jedna z najbogatszych pod względem archeologicznym gmin w Polsce. Na jej obszarze znajduje się ponad tysiąc stanowisk archeologicznych, a co najmniej kilkanaście miejscowości, takich jak Masłomęcz czy Gródek, należy do najważniejszych dla badań pradziejów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dlatego niezwykle ważne zarówno dla lokalnych samorządów jak i miejscowego muzeum, jest ratowanie archeologicznego dziedzictwa regionu przed zagrożeniami w postaci intensywnych prac rolnych czy inwestycjami, które na zawsze mogą zniszczyć cenne naukowo, ślady po dawnych kulturach.

W związku z tym Instytut Archeologii UMCS w Lublinie w połączeniu Muzeum w Hrubieszowie i Gminą Hrubieszów rozpoczął na szeroką skalę wspólne działania mające na celu ratowanie miejsc, które takich działań natychmiastowo wymagają, a jednocześnie planowanie dalszych prac na stanowiskach szczególnie interesujących. W sierpniu i wrześniu 2019 ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone były w Gródku nad Bugiem. – Stanowisko archeologiczne w Gródku, określane jako „1C” to obszar, na którym w ciągu ostatnich kilkunastu lat znajdowano na powierzchni na zabytki archeologiczne i silnie zniszczone fragmenty ludzkich kości.

Z okolic tego stanowiska pochodzi także duży zbiór zabytków metalowych przekazanych przez znalazców do muzeum w Hrubieszowie, odkrytych w warstwie oraniny przy wykorzystaniu detektorów metali. Dlatego właśnie tam przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne.” – dodaje Bartłomiej Bartecki z Muzeum w Hrubieszowie

W 2017 roku natrafiono na interesujące gockie pochówki z III-IV wieku po Chr., jak również na ślady osadnictwa z epoki kamienia, m.in. w postaci naczyń glinianych, narzędzi kamiennych, krzemiennych i kościanych. W tegoroczne badania, kierowane przez dr Barbarę Niezabitowską-Wiśniewską, zaangażowani byli studenci archeologii oraz wolontariusze. Do grona wolontariuszy zaliczyć trzeba też członków Stowarzyszenia Lubelska Grupa Poszukiwawcza, dzięki którym w ciągu kilku dni przeprowadzono akcję odzyskiwania zabytków z warstwy oraniny, pochodzących ze zniszczonych obiektów archeologicznych. Jednocześnie wiązało się to z usunięciem ogromnej ilości współczesnych przedmiotów żelaznych, których obecność w ziemi w dużym stopniu może zakłócić wyniki zaplanowanych na tym obszarze badań geofizycznych.

Zgodnie z ustaloną strategią działań, wszystkie pozyskane zabytki oznaczane były w terenie chorągiewkami, a następnie namierzane były tachimetrem i wprowadzone do inwentarza badań. Wśród najciekawszych wymienić należy liczne monety oraz elementy stroju, takie jak fibule czy sprzączki z okresu rzymskiego. Natrafiono też na liczne zabytki średniowieczne oraz nowożytne. Wszystkie przedmioty, po konserwacji i opracowaniu naukowym, trafią na stałe do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie.

Współpraca LGP ze środowiskiem archeologów rozpoczęta w sierpniu kontynuowana była także we wrześniu, tym razem już na innym stanowisku archeologicznym, ale także w Gródku nad Bugiem w gminie Hrubieszów. Jest to myślę świetny przykład jak poszukiwacze wbrew temu jak się próbuje ich kreować i wrzucać do jednego wora z ludźmi o niskich pobudkach… przyczyniają się nauce i naszemu wspólnemu dziedzictwu i kulturze. Przy okazji prac wykopaliskowych na niszczonym przez prace rolne wczesnośredniowiecznym cmentarzysku, pozyskano z warstwy oraniny liczne oraz interesujące zabytki o średniowiecznej a nawet starszej chronologii. Wszystkie one pochodziły ze zniszczonych obiektów archeologicznych. Na podstawie ich rozmieszczenia, możliwe będzie w przyszłości zaplanowanie dalszych ratowniczych badań wykopaliskowych. Pozwoli to być może określić rozmiar stanowiska, ale i stopień jego degradacji.

Jeszcze ciekawsze są wyniki prac wykopaliskowych, kierowanych przez dr. Tomasza Dzieńkowskiego z IA UMCS. Przebadano dziewięć średniowiecznych pochówków, spośród których sześć szkieletów należało do niemowląt, złożonych w jednym obiekcie określonym jako „dom zmarłych”. Było to miejsce gdzie jak sądzą badacze prawdopodobnie chowano wszystkie nieochrzczone dzieci.

Udział członków LGP w badaniach archeologicznych to była także doskonała okazja do zapoznania się z warsztatem pracy archeologów, ze sposobami eksploracji obiektów archeologicznych i sporządzania dokumentacji polowej.

Najlepsze i najtańsze wykrywacze metalu na początek jak i dla profesjonalisty! Szukacie wykrywacza dla siebie? – koniecznie zapoznajcie się z ofertą naszego sklepu! ..i napiszcie do nas po rabat!

Pewne wykrywacze z najwyższej półki dla początkujących i zaawansowanych… do tego sprzęt do kopaniakoszulkiKUBKImonety i wiele innych – zapraszamy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj proszę swój komentarz!
Tutaj wpisz swoje imię

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.